กรีนพาวเวอร์ ขายโซล่าเซล กังหันลม ครบวงจร
 


หน้าแรกกรีนพาวเวอร์

สินค้าของกรีนพาวเวอร์

โซล่าเซล

Solar charger

แบตเตอรี่

เครื่องวัดความเร็วลม

กังหันลมผลิตไฟฟ้า

บทความพลังงานน่าสนใจ

ติดต่อกรีนพาวเวอร์


 
 

การติดตั้งโซล่าเซลชนิดเชื่อมต่อสายส่ง (ออนกริด) 

 

การติดตั้งอินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมต่อสายส่งขนาดเล็ก (ออนกริด) การเชื่อมต่อไฟฟ้าที่โซล่าเซลผลิตได้ขึ้นไปเก็บไว้บนสายส่ง

1 ติดตั้งแผงโซล่าเซลในตำแหน่งที่เหมาะสมโดยส่วนใหญ่ สำหรับประเทศไทยคือหันแผงไปทางทิศใต ้ทำมุมกับพื้นดินที่ 15-30 องศา

2 ต่อสายไฟจากแผงโซล่าเซล เข้าอินเวอร์เตอร์ออนกริด โดยควรต่อผ่านเซอร์กิตเบรกเก้อร์ขนาด 30 A. สำหรับขาออกจากอินเวอร์เตอร์ แล้ว ต่อไฟโดยตรงเข้ากับปลั๊กไฟฟ้าบ้านปรกติได้เลย

3 หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว เมื่อมีแสงแดด อินเวอร์เตอร์จะทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าจากพลังงานที่ได้จากโซล่าเซล 
เข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าได้เลย

 
     
 

วิธีการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่โซล่าเซลผลิตได้ขึ้นไปเก็บไว้บนสายส่งผ่านอินเวอร์เตอร์ออนกริด

1 เชื่อมต่อสายไฟ ที่มาจากแผงโซล่าเซลล์เข้าที่ DC input ของอินเวอร์เตอร์ ขั้นตอนนี้ต้องแน่ใจว่าต่อขั้วได้ถูกต้อง สายไฟที่ต่อมา 
จากแผงโซล่าเซลล์ควรมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอ หรือสามารถทนกระแสได้อย่างน้อย 30A ความยาวของสายไฟจากแผงโซล่าเซลล์ถึงอินเวอร์เตอร์ ไม่ควรเกิน 8 เมตร การที่สายไฟยาวมากจะทำให้เกิดการสูญเสียแรงดันในสายไฟ

2 ต่อสายไฟขาออกจากอินเวอร์เตอร์ โดยต่อเข้ากับปลั๊กเสียบที่อยู่ภายในบ้านซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เนื่องจากอินเวอร์เตอร์ สามารถใช้กับระบบ 220 โวลล์ ได้เลย 

3 หลอดไฟ LED จะกระพริบหรือติด(ขึ้นอยู่กับรุ่นของอินเวอร์เตอร์ออนกริด) หลังจากอินเวอร์ตรวจสอบพบไฟฟ้าปรกติ และอินเวอร์เตอร์ทำงานปรกติ หลอด LED จะกระพริบจะติดหรือกระพริบ ความเร็วในการกระพริบขึ้นอยู่กับปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซล หากไม่มีไฟฟ้าจากไฟบ้าน หรือไฟฟ้าดับ หลอด LED สีแดงจะติด และอินเวอร์เตอร์จะไม่จ่ายไฟฟ้าออกจากเครื่อง โดยเรียกระบบนี้ว่าระบบป้องกันเมือง “ Island protection "

หมายเหตุสำคัญ การจะเชื่อมระบบโซล่าเซลขึ้นสายส่ง ต้องขออนุญาตจากการไฟฟ้าในพื้นที่ก่อนนะครับ
 

ชุดโซล่าเซลสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน (คนทั่วไปนิยมใช้/ขายดี)

ดูสินค้าของกรีนพาวเวอร์

ลิขสิทธิ์ โดย www.greenpower.co.th
กรีนพาวเวอร์ จำหน่าย ออกแบบ ให้คำปรึกษา และติดตั้ง ระบบโซล่าเซล กังหันลมผลิตไฟฟ้า ครบวงจร
โทรศัพท์ 089-025-9929 , Line ID : sukpech