กรีนพาวเวอร์ ขายโซล่าเซล กังหันลม ครบวงจร
 


หน้าแรกกรีนพาวเวอร์

สินค้าของกรีนพาวเวอร์

โซล่าเซล

Solar charger

แบตเตอรี่

เครื่องวัดความเร็วลม

กังหันลมผลิตไฟฟ้า

บทความพลังงานน่าสนใจ

ติดต่อกรีนพาวเวอร์


 
 

คำแนะนำในการเลือกใช้โซล่าชาร์จเจอร์

 

โซล่าชาร์จเจอร์ มีหน้าที่ช่วยในการ “ควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า” จากแผงโซล่าเซลลงสู่แบตเตอรี่ ช่วยในการปกป้องแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน เมื่อแบตเตอรี่เต็มตัวเครื่องโซล่าชาร์จเจอร์จะ ลด หรือ หยุด ปล่อยกระแสการประจุลงแบตเตอรี่ ชั่วขณะ และปล่อยกระแสลงสู่แบตเตอรี่เมื่อแบตเตอรี่มีการใช้จ่ายไฟออกไป

 

 * คอนโทลชาร์จไม่ได้ทำหน้าที่ ตัดการชาร์จ เมื่อแบตเตอรี่เติม  แต่ทำหน้าที่ลดหรือหยุดการชาร์จ เท่านั้น *

คำแนะนำในการเลือกชาร์จเจอร์

  • ควรเลือกโซล่าชาร์จเจอร์และแบตเตอรี่ให้ถูกต้องเหมาะสมกับขนาด สเปก หรือ จำนวนรวมของแผงโซล่าเซลล
  • แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกับแผงโซล่าเซลล์และโซล่าชาร์จเจอร์ จะต้องเพียงพอรองรับการใช้งาน มีจำนวนแบตเตอรี่ให้เหมาะสม และควรชาร์จที่อัตรา 15-20% ต่อชั่วโมง

ระบบการทำงานของโซล่าชาร์จเจอร์

 

1) PWM (Pulse Width Modulation) หลักการทำงาน ก็คือ ควบคุมความถี่ของคลื่นไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ให้คงที่
ด้วยระบบดิจิทัล (Digital) มีฟังก์ชั่นการทำงานดังนี้

  • ไฟแสดงสถานะการทำงานที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การทำงานของแผงโซล่าเซลล์ ระดับการเก็บประจุของแบตเตอรี่ (ไฟเต็ม/ ไฟกลาง/ ไฟน้อย หรือใกล้หมด)
  • การจ่ายไฟ DC ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าDC ที่กำลังต่อเชื่อมวงจร
  • มีระบบการตัดไฟอัตโนมัติ ในกรณีไฟแบตเตอรี่ใกล้หมด เพื่อป้องกันแบตเตอรี่เสีย/ เสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้ไฟเกินกำลัง (Over Charge/ Over Discharge Protection)
     
 

2) MPPT (Maximum Power Point Tracking) หลักการทำงานของตัวนี้ ก็คือ มีระบบไมโครโพรเซสเซอร์ หรือตัวจับสัญญาณ
คอยควบคุมดูแลสัญญาณไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซล เปรียบเทียบกับแรงดันกระแสในแบตเตอรี่ และเลือกสัญญาณไฟฟ้าที่สูงที่สุดจากแผงเพื่อประจุลงในแบตเตอรี่ให้เต็มที่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงหมดห่วงเมื่อใช้อุปกรณ์ชนิดนี้ ขณะที่สภาพแสงแดดภายนอกไม่คงที่ แสงแดดอ่อนๆ ในช่วงเช้า/ ช่วงเย็น หรือตอนครึ้มๆ ก่อน/หลังฝนตก

ข้อควรระวังในการเลือกซื้อคอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์  

  • ไม่ควรเลือกขนาดของคอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์ใหญ่เกินกว่าที่ระบบต้องการ
  • ควรเลือกคอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์ ให้รองรับกับแรงดันระบบที่เลือก
  • ควรเลือกขนาดกระแสของคอนโทรลชาร์จโซล่าเซลให้เหมาะสมกับขนาดรวมของแผงโซล่าเซล สังเกตุได้จากค่า Imp บอกที่ฉลากของแผงโซล่าเซล
 
 

ชุดโซล่าเซลสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน (คนทั่วไปนิยมใช้/ขายดี)

ดูสินค้าของกรีนพาวเวอร์

ลิขสิทธิ์ โดย www.greenpower.co.th
กรีนพาวเวอร์ จำหน่าย ออกแบบ ให้คำปรึกษา และติดตั้ง ระบบโซล่าเซล กังหันลมผลิตไฟฟ้า ครบวงจร
โทรศัพท์ 089-025-9929 , Line ID : sukpech