กรีนพาวเวอร์ ขายโซล่าเซล กังหันลม ครบวงจร
 


หน้าแรกกรีนพาวเวอร์

สินค้าของกรีนพาวเวอร์

โซล่าเซล

Solar charger

แบตเตอรี่

เครื่องวัดความเร็วลม

กังหันลมผลิตไฟฟ้า

บทความพลังงานน่าสนใจ

ติดต่อกรีนพาวเวอร์

 
 
  แบตเตอรี่แบบดีพไซเคิล  เป็นแบตเตอรี่ที่มีความเหมาะสม ในการนำมาใช้งานกับ โซล่าเซลและกังหันลมผลิตไฟฟ้ามากที่สุด มีประสิทธิภาพในการเก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้า ได้มากกว่าแบตเตอรี่รถยนต์หลายเท่าตัว เมื่อเทียบประสิทธิภาพและราคา ในการใช้งานระบบโซล่าเซลหรือกังหันลมจริงๆ แล้ว การใช้แบตเตอรี่ชนิด ดีพไซเคิลจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า อายุการใช้งานที่นานกว่า และมีราคาที่ถูกกว่าการใช้แบตเตอรี่รถยนต์มาก

สินค้า แบตเตอรี่แบบดีพไซเคิล ของกรีนพาวเวอร์ จำแนกเป็นรุ่นต่างๆ ดังนี้

ขายแบตเตอรี่โซล่าเซล   แบตเตอรี่ Deep Cycle ยี่ห้อ GLOBATT INVA DEEPCYCLE EXTRA เป็นแบตเตอรี่คุณภาพสูง ลิขสิทธิ์แท้จากประเทศเยอรมัน ราคาไม่แพง เหมาะสำหรับงานระบบโซล่าเซล กังหันลมผลิตไฟฟ้า รวมถึงระบบที่ต้องการสำรองไฟฟ้าทั่วไป มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแบตเตอรี่ชนิดดีพไซเคิลทั่วๆ ไป เป็นแบตเตอรี่ที่นิยมใช้และขายดีมาก ดูรายละเอียด
  Volta Tubular Double Deepcycle มีอายุการใช้งานยาวนานเฉลี่ยนานมากกว่า เป็นแบตเตอรี่คุณภาพสูงไฮเกรด สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากเยอรมัน เหมาะสำหรับงานเก็บและจ่ายไฟจากโซล่าเซลและกังหันลมผลิตไฟฟ้า รวมถึงการใช้งานที่ต้องใช้โหลดสูงและค่อนข้างหนักและยาวนาน ดูรายละเอียด
     
ลิขสิทธิ์ โดย www.greenpower.co.th
กรีนพาวเวอร์ จำหน่าย ออกแบบ ให้คำปรึกษา และติดตั้ง ระบบโซล่าเซล กังหันลมผลิตไฟฟ้า ครบวงจร
โทรศัพท์ 089-025-9929 , Line ID : sukpech