กรีนพาวเวอร์ ขายโซล่าเซล กังหันลม แบตเตอรี่ เครื่องแปลงไฟ  และรับติดตั้งครบวงจร
ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์
 
 

บทความที่น่าสนใจจาก กรีนพาวเวอร์

 

การติดตั้งอินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมต่อสายส่ง (ออนกริด) การเชื่อมต่อไฟฟ้าที่โซล่าเซลผลิตได้ขึ้นไปเก็บไว้บนสายส่ง

การติดตั้งอินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมต่อสายส่งขนาดเล็ก (ออนกริด) การเชื่อมต่อไฟฟ้าที่โซล่าเซลผลิตได้ขึ้นไปเก็บไว้บนสายส่ง

1 ติดตั้งแผงโซล่าเซลในตำแหน่งที่เหมาะสมโดยส่วนใหญ่ สำหรับประเทศไทยคือหันแผงไปทางทิศใต ้ทำมุมกับพื้นดินที่ 15-30 องศา

2 ต่อสายไฟจากแผงโซล่าเซล เข้าอินเวอร์เตอร์ออนกริด โดยควรต่อผ่านเซอร์กิตเบรกเก้อร์ขนาด 30 A. สำหรับขาออกจากอินเวอร์เตอร์ แล้ว ต่อไฟโดยตรงเข้ากับปลั๊กไฟฟ้าบ้านปรกติได้เลย

3 หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว เมื่อมีแสงแดด อินเวอร์เตอร์จะทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าจากพลังงานที่ได้จากโซล่าเซล 
เข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าได้เลย

     
 

วิธีการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่โซล่าเซลผลิตได้ขึ้นไปเก็บไว้บนสายส่งผ่านอินเวอร์เตอร์ออนกริด

1 เชื่อมต่อสายไฟ ที่มาจากแผงโซล่าเซลล์เข้าที่ DC input ของอินเวอร์เตอร์ ขั้นตอนนี้ต้องแน่ใจว่าต่อขั้วได้ถูกต้อง สายไฟที่ต่อมา 
จากแผงโซล่าเซลล์ควรมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอ หรือสามารถทนกระแสได้อย่างน้อย 30A ความยาวของสายไฟจากแผงโซล่าเซลล์ถึงอินเวอร์เตอร์ ไม่ควรเกิน 8 เมตร การที่สายไฟยาวมากจะทำให้เกิดการสูญเสียแรงดันในสายไฟ

2 ต่อสายไฟขาออกจากอินเวอร์เตอร์ โดยต่อเข้ากับปลั๊กเสียบที่อยู่ภายในบ้านซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เนื่องจากอินเวอร์เตอร์ สามารถใช้กับระบบ 220 โวลล์ ได้เลย 

3 หลอดไฟ LED จะกระพริบหรือติด(ขึ้นอยู่กับรุ่นของอินเวอร์เตอร์ออนกริด) หลังจากอินเวอร์ตรวจสอบพบไฟฟ้าปรกติ และอินเวอร์เตอร์ทำงานปรกติ หลอด LED จะกระพริบจะติดหรือกระพริบ ความเร็วในการกระพริบขึ้นอยู่กับปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซล หากไม่มีไฟฟ้าจากไฟบ้าน หรือไฟฟ้าดับ หลอด LED สีแดงจะติด และอินเวอร์เตอร์จะไม่จ่ายไฟฟ้าออกจากเครื่อง โดยเรียกระบบนี้ว่าระบบป้องกันเมือง “ Island protection "

 
 

กรีนพาวเวอร์ 151/1 ม.5 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 
พิกัด GPS Latitude 9.580992 ํ N , Longitude 99.207598 ํ E
โทรศัพท์ 08-9025-9929 
E-mail : sukpech@gmail.com
 
Line ID : sukpech 

ชำระเงินค่าสินค้าเข้าบัญชี ( เนื่องจากสินค้ามีจำกัด ให้สอบถามสินค้าในสต็อคก่อนทำการโอนเงินทุกครั้ง)

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อบัญชี คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 450-0-20017-7 
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีสุราษฎร์ธานี ชื่อบัญชี กรีนพาวเวอร์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 984-0-33443-3