กรีนพาวเวอร์ ขายโซล่าเซล กังหันลม แบตเตอรี่ เครื่องแปลงไฟ  และรับติดตั้งครบวงจร
ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์
 
 

บทความที่น่าสนใจจาก กรีนพาวเวอร์

 

ความแตกต่างของโซล่าเซล ระบบใช้แบตเตอรี่และไม่ใช้แบตเตอรี่

ระบบการติดตั้งใช้งานโซล่าเซลที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบเก็บไฟไว้ในแบตเตอรี่หรือ Solarcell Stand Alone หรือ ออฟกริด( Off Grid)  และ ระบบการเก็บไฟที่ส่งไฟไปเก็บบนสายส่งหรือ Solarcell On Grid หรือ ออนกริด ซึ่งทั้ง 2 ระบบต่างก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ดังนั้นถ้าเรารู้จักเลือกใช้ระบบของโซล่าเซลที่เหมาะกับเรา ก็จะทำให้การติดตั้งโซล่าเซลเป็นเรื่องที่ตอบสนองความต้องการของเราได้ดีที่สุด
 

Solarcell Stand Alone หรือระบบเก็บไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลไว้ในแบตเตอรี่

ระบบนี้เป็นระบบดั้งเดิมตั้งแต่เราเริ่มรู้จักโซล่าเซล มีข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนคือเป็นระบบที่พึ่งพาตนเองแบบ 100 % ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร จะมีไฟฟ้าใช้แล้วหรือยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ก็สามารถใช้ระบบเก็บไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลไว้ในแบตเตอรี่ได้เลย แต่ในการติดตั้งใช้งานโซล่าเซล จำเป็นต้องต่ออุปกรณ์ให้ครบวงจรเพื่อยืดอายุการใช้งานของโซล่าเซล โดยขั้นต่ำต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้

1 โซล่าเซล : มีหน้าที่เป็นตัวผลิตไฟฟ้า
2 คอนโทรลชาร์จ : เป็นอุปกรณ์ช่วยชาร์จแบตเตอรี่ และช่วยปกป้องแผงโซล่าเซลและแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น
3 แบตเตอรี่ : มีหน้าที่เก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลไว้ใช้ในเวลาที่ต้องการ แบตเตอรี่ยังแบ่งออกได้อีกหลายประเภท แต่ที่ง่ายที่สุดคือแบตรถยนต์ซึ่งมีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำมากเมื่อนำมาใช้กับระบบของโซล่าเซล และแบตเตอรี่ดีพไซเคิล ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการเก็บและจ่ายไฟของระบบโซล่าเซล ง่ายๆ ในการต่อระบบที่สมบูรณ์ หากใช้แบตเตอรี่ดีพไซเคิล 1 ลูก ถ้าจะเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่รถยนต์อย่างน้อยต้องใช้ 3-4 ลูก
4 อินเวอร์เตอร์ : เป็นตัวแปลงไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่หรือไฟ DC12V เป็นไฟ AC220V ทำให้เรามีไฟฟ้าใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้กับไฟบ้าน แต่อินเวอร์เตอร์ไม่ได้แปลงไฟให้เราฟรีๆ จะมีการสูญเสียไฟฟ้าที่เก็บไว้ไปด้วยส่วนหนึ่งกับการแปลงไฟด้วย ดังนั้นหากเราติดตั้งโซล่าเซล ถ้าหากเราสามารถเลือกใช้อุปกรณ์บางอย่างเช่น หลอดไฟ พัดลม ที่ใช้กับไฟ DC12V ได้ ก็จะดีและประหยัดไฟฟ้าที่มีได้มากที่สุด

     
 

Solarcell On Grid หรือระบบฝากเก็บไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลขึ้นไปไว้บนสายส่ง

ระบบนี้เพิ่งมีการพัฒนาขึ้นมาใช้ไม่นาน แรกเริ่มเดิมทีถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลขึ้นไปขายให้การไฟฟ้า (ของแต่ละประเทศ) ต่อมาก็มีการพัฒนาให้มีขนาดที่เล็กลง สามารถเชื่อมต่อกับสายส่งได้ง่ายมากๆ เป็นระบบที่ติดตั้งง่ายมาก แถมประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการสูญเสียไฟฟ้าได้มาก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้โซล่าเซลกันมากขึ้น โดยทุกคนที่มีโซล่าเซลระบบนี้สามารถเชื่อมต่อฝากไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลขึ้นไปฝากเก็บไว้บนสายส่งได้ฟรี แต่ควรจะต้องไปแจ้งขออนุญาตจากการไฟฟ้าในพื้นที่ก่อน

การติดตั้งโซล่าเซลเพื่อเชื่อมต่อสายส่งถึงแม้ว่าจะเพื่อฝากเก็บไฟไว้เท่านั้น ก็ยังจำเป็นที่จะต้องไปแจ้ง สนง.การไฟฟ้าฯ ในพื้นที่ เพื่อแจ้งให้เจ้าของสายส่งซึ่งเป็นทรัพยากรของเขาได้รับทราบด้วย (แต่ถ้าหากต้องการขายไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลให้รัฐหรือการไฟฟ้า ก็จะยุ่งยากมีหลายขั้นตอนพอสมควร) โดยขั้นต่ำต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้

1 โซล่าเซล : มีหน้าที่เป็นตัวผลิตไฟฟ้า
2 อินเวอร์เตอร์ออนกริด : เป็นตัวแปลงไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลขึ้นไปเก็บไว้บนสายส่งของการไฟฟ้า

ระบบฝากเก็บไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลขึ้นไปไว้บนสายส่ง ถึงแม้เป็นระบบที่ใช้งานง่าย สังเกตุได้ว่ามีอุปกรณ์น้อยกว่าระบบเก็บไฟไว้ในแบตเตอรี่ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งถูกกว่ามาก และที่สำคัญมีการสูญเสียไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลน้อยกว่าระบบเก็บไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่มาก แต่ต้องมีระบบไฟฟ้าปกติหรือไฟบ้านใช้งานมาสนับสนุนการเก็บไฟเท่านั้นจึงจะใช้ไฟฟ้าระบบนี้ได้

 

ข้อดีข้อเสียหรือความแตกต่าง ในการติดตั้งโซล่าเซลทั้งแบบเก็บไฟในแบตเตอรี่และแบบออนกริด

1 ระบบโซล่าเซลเก็บไฟในแบตเตอรี่ สามารถติดตั้งได้ทุกแห่ง ทั่วไป แต่มีราคาในการติดตั้งสูงกว่าระบบฝากไฟขึ้นไปเก็บบนสายส่งหรือออนกริด

2 ระบบเก็บไฟบนสายส่งหรือออนกริด สามารถติดตั้งใช้งานได้เฉพาะพื้นที่ที่มีไฟฟ้าใช้แล้วเท่านั้น แต่มีราคาในการติดตั้งอุปกรณ์การใช้งานที่ถูกกว่าระบบเก็บไฟในแบตมากในระยะยาว เพราะไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ ไฟฟ้าที่ผลิตได้สูญเสียน้อย

3 ระบบโซล่าเซลเก็บไฟในแบตเตอรี่ สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ที่ต้องการใช้ไฟฟ้า เพราะไฟฟ้าเก็บสต็อกไว้ในแบตเตอรี่ในบ้านเราเอง

4 ระบบเก็บไฟบนสายส่งหรือออนกริด ปกติก็สามารถใช้งานได้ดีมาก เว้นหากเกิดไฟฟ้าจากสายส่งดับหรือตก ไฟฟ้าบ้านเราที่ผลิตจากโซล่าเซลก็พลอยดับหรือตกไปด้วย เพราะระบบนี้เราไม่ได้สำรองไฟฟ้าไว้ในบ้านของเราเอง ไฟฟ้าทั้งหมดถูกส่งไปเก็บไว้บนสายส่งของการไฟฟ้า(ฟรี) ทั้งหมด

5 ระบบโซล่าเซลเก็บไฟในแบตเตอรี่ ไม่เน้นการเก็บไฟไว้ เพราะต้องพยายามใช้ไฟฟ้าที่โซล่าเซลผลิตได้ให้หมดวันต่อวัน ไม่อย่างนั้นวันรุ่งขึ้นพอมีแสงแดด โซล่าเซลผลิตไฟฟ้าได้ใหม่จะไม่มีที่เก็บไฟ จึงต้องเร่งใช้ไฟฟ้าให้หมดชนิดวันต่อวัน

6 ระบบเก็บไฟบนสายส่งหรือออนกริด ไม่ถูกบังคับให้เร่งใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซล จะใช้ตอนไหน เมื่อไร ก็ได้ เพราะปริมาณที่สายส่งจะเก็บได้ ไม่มีจุดเต็มที่ต้องเร่งใช้ไฟฟ้า จะฝากขึ้นไปมากเท่าไรก็ได้ โดยผ่านมิเตอร์ไฟซึ่งจะเป็นตัววัดว่าเราฝากไฟฟ้าหรือใช้ไฟฟ้าไปมากน้อยเท่าไร

จากทั้งหมด จึงสรุปได้ว่า

1 โซล่าเซลที่เก็บไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ มีข้อดีที่ติดตั้งที่ไหน จะใช้งานเมื่อไรก็ได้ แต่ราคาอุปกรณ์ในการติดตั้งสูงกว่า และมีการสูญเสียไฟไปกับการแปลงไฟมาก ไม่สามารถสะสมไฟฟ้าไว้ใช้ได้นานๆ ต้องเร่งใช้ไฟให้หมดภายในวันนั้นๆ เพราะติดข้อจำกัดด้วยขนาดของแบตเตอรี่ที่ใช้เก็บไฟ

2 โซล่าเซลเก็บไฟบนสายส่งหรือออนกริด มีข้อดีคือติดตั้งใช้งานได้ง่ายมากๆ ราคาถูกกว่า สูญเสียไฟที่ผลิตได้น้อยมาก จะผลิตไฟฟ้าเก็บไว้มากเท่าไรก็ได้ แต่ถูกจำกัดด้วยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าใช้งานแล้วเท่านั้น และถ้าไฟฟ้าหลักดับหรือตกไฟฟ้าจากโซล่าเซลในบ้านของเราก็ตกและดับไปด้วย เพราะไม่มีไฟฟ้าเก็บสำรองไว้ใช้เฉพาะในบ้านของเราเลย

จากทั้งข้อดีและข้อเสียของโซล่าเซลทั้ง 2 ระบบ ในกรณีที่เรามีทางเลือก คือที่บ้านมีไฟฟ้าหลักใช้อยู่แล้ว แต่หากเกิดมีไฟฟ้าดับหรือตกบ่อยๆ เราก็สามารถใช้ระบบเก็บไฟฟ้าจากโซล่าเซล ทั้ง 2 ระบบมาใช้งานร่วมกันก็ได้ คือเก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลให้เต็มก่อน จากนั้นก็แปลงไฟฟ้าที่ผลิตได้ขึ้นไปเก็บไว้บนสายส่ง หากเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ เราก็ดึงเอาไฟฟ้าที่สำรองเก็บไว้ในแบตเตอรี่มาใช้งานได้เลย ซึ่งมีข้อดีคือมีการสูญเสียไฟฟ้าที่ผลิตได้น้อย ไม่ต้องถูกบังคับให้เร่งใช้ไฟที่ผลิตได้ และมีไฟฟ้าสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าหลักดับ เท่านี้การผลิตไฟฟ้าเพื่อการพึ่งพาตนเองของเราก็เป็นเรื่องที่ง่ายและประหยัดขึ้นมาก

 

กรีนพาวเวอร์ 151/1 ม.5 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 
พิกัด GPS Latitude 9.580992 ํ N , Longitude 99.207598 ํ E
โทรศัพท์ 08-9025-9929 
E-mail : sukpech@gmail.com
 
Line ID : sukpech 

ชำระเงินค่าสินค้าเข้าบัญชี ( เนื่องจากสินค้ามีจำกัด ให้สอบถามสินค้าในสต็อคก่อนทำการโอนเงินทุกครั้ง)

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อบัญชี คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 450-0-20017-7 
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีสุราษฎร์ธานี ชื่อบัญชี กรีนพาวเวอร์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 984-0-33443-3