กรีนพาวเวอร์ ขายโซล่าเซล กังหันลม แบตเตอรี่ เครื่องแปลงไฟ และรับติดตั้งครบวงจร
ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์
 
 

กรีนพาวเวอร์ : โครงการผลิตไฟฟ้าพึ่งพาตนเอง ทางเลือกของความคุ้มค่าและประหยัดไฟฟ้า

 

ปัจจุบันต้องยอมรับว่า ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตชนิดที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นบ้านอยู่อาศัย โรงแรม รีสอร์ท หรือแม้แต่วัด ก็ต้องใช้ไฟฟ้า ซึ่งต้องยอมรับว่าค่าไฟฟ้าแปรผันตามต้นทุนที่นับวันจะมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่เราไม่สามารถลด ละ หรือเลิกการใช้ไฟฟ้าได้ ค่าไฟฟ้าจึงกลายเป็นต้นทุนสำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะภาคธุรกิจ ถ้าเราไม่บริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมถึงรายละเอียดค่าใช้จ่ายปลีกย่อยต่างๆ ให้ดี บิลค่าไฟและค่าใช้จ่ายจิปาถะหลายๆ อย่าง ในแต่ละเดือน สามารถเปลี่ยนความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจให้เป็นภาวะขาดทุนได้ไม่ยาก ซ้ำร้ายบางพื้นที่ของประเทศไทยทั้งๆ ที่อยู่ใกล้ๆ ตัวเมืองนี่แหละ กลับไม่มีไฟฟ้าใช้งานซะงั้น ทำให้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำรงชีวิตไม่ใช่น้อย บางคนต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่สูงลิบ 

  กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง วันนี้เรื่องพลังงานทางเลือกไม่ใช่หนทางเลือกอีกต่อไปแล้ว การผลิตไฟฟ้าใช้เองเพื่อการพึ่งพาตนเอง เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว จับต้องได้ไม่ยาก โดยเฉพาะการใช้โซล่าเซลผลิตไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันบวกกับกระแสตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน วันนี้โซล่าเซลแผ่นกระจกที่สามารถแปลงแสงแดดให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าให้เราใช้งานได้ฟรี ราคาได้ปรับลดลงมามากขณะเดียวกันประสิทธิภาพในการแปลงแสงแดดเป็นไฟฟ้าก็สูงขึ้น
สังเกตุได้ว่า ณ วันนี้ กระแสการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลกำลังมาแรง ถึงขั้นรัฐประกาศเป็นนโยบายให้ภาคครัวเรือนที่ติดตั้งโซล่าเซลสามารถขายไฟให้การไฟฟ้าได้แล้ว แม้ว่าจะเป็นแค่โครงการนำร่อง แต่ก็นับได้ว่าเป็นการปูพื้นฐานด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อการพึ่งพาตนเองแบบยั้งยืนของประเทศไทย 
 

และมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่เป็นผู้นำด้านพลังงาน เป็นแบบอย่างให้คนทั่วๆ ไป ได้ไปศึกษาเรียนรู้ โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาด อย่างเช่นโซล่าเซลมาใช้ผลิตไฟฟ้าอย่างจริงจังแบบ 100% ทั้งใช้งานในบ้านและใช้งานในภาคธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น ออฟฟิศกรีนพาวเวอร์ อยู่ที่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี หรือ แพพักคีรีวารินทร์และคีรีธารา ที่เขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์ธานี ที่มีแพพักรวมกว่า 60 ห้อง มีร้านอาหารบริการลูกค้าที่ต้องใช้ปริมาณไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ต่างก็ล้วนใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลแบบ 100%

 

ณ วันนี้ ราคาโซล่าเซลปรับลดราคาลงมามาก แถมมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่ยาก ทุกคนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะถ้าเราต้องการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานภายในบ้าน หรือในธุรกิจโดยเฉพาะ โรงแรม รีสอร์ท ต่างๆ ที่ต้องเปิดไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นจำนวนมากในแต่ละคืน เพียงหันมาใช้โซล่าเซลผลิตไฟฟ้าใช้งานบางส่วน ซึ่งการเริ่มต้นใช้โซล่าเซล ราคาก็ไม่ได้แพงจนจับต้องไม่ได้ แถมมีอัตราความคุ้มค่าหรือคืนทุนค่อนข้างเร็ว ลงทุนครั้งเดียวมีไฟฟ้าฟรีๆ ใช้งานได้นานหลายสิบปี เมื่อเทียบกับค่าไฟฟ้าหลักที่ต้องจ่ายที่มีแนวโน้มราคาจะปรับสูงขึ้นตลอด การลงทุนผลิตไฟฟ้าใช้เองจากโซล่าเซลนับว่าน่าสนใจทีเดียว 

 

กรีนพาวเวอร์ เปิดโอกาสให้คนที่สนใจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกทั้งจากโซล่าเซลและกังหันลม ไปศึกษา เรียนรู้ และทดลองติดตั้งใช้งานโซล่าเซลด้วยตนเอง เพื่อสัมผัสประสบการณ์จริง พร้อมทั้งศึกษาแนวคิด การต่อยอดใช้งาน ตลอดจนทิศทางในการพัฒนาธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลและกังหันลม

  โดยมีค่าธรรมเนียมเป็นบัตรเข้าศึกษาดูงาน คนละ 100 บาท (นักเรียนนักศึกษาลด 50% เหลือคนละ 50 บาท) โดยบัตรทุกๆ ใบ สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าสินค้าพลังงานทางเลือกได้ 150 บาท ทันทีที่สั่งซื้อสินค้าของกรีนพาวเวอร์ภายในวันที่ไปศึกษาดูงาน โดยสามารถโทรสอบถามรายละเอียด และจองวันไปศึกษาดูงานระบบการผลิตไฟฟ้าใช้เองจากกังหันลมและโซล่าเซลได้ที่ โทร. 089-025-9929 (ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)
     
 

โปรแกรมการเรียนรู้ การผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เองจากกังหันลมและโซล่าเซล โดยกรีนพาวเวอร์ ณ ศูนย์เรียนรู้และบ้านตัวอย่างผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เอง 100% จากกังหันลมและโซล่าเซล

 • เดินทางถึงออฟฟิศกรีนพาวเวอร์ ณ หาดสำเร็จ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
 • รับเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ฟรี สำหรับหมู่คณะที่นัดหมายล่วงหน้า)
 • ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ ทิศทางและนโยบายเรื่องพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
 • รับฟังความรู้เรื่อง การผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม
 • รับฟังความรู้เรื่อง การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซล
  • การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลระบบออนกริดเชื่อมต่อสายส่ง เพื่อฝากไฟและขายไฟให้รัฐ
  • การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลระบบออฟกริดเก็บไฟใส่แบตเตอรี่ เพื่อบริหารไฟแบบพึ่งพาตนเอง 100%
  • เรียนรู้หลักการคำนวณการติดตั้งโซล่าเซลเพื่อใช้งานจริง และคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุน
  • ฝึกปฏิบัติ การติดตั้งใช้งานโซล่าเซล

ค่าธรรมเนียมบัตรเข้าศึกษาดูงาน คนละ 100 บาท (นักเรียนนักศึกษาลด 50% เหลือคนละ 50 บาท) โดยบัตรเข้าศึกษาดูงานทุกๆ ใบ สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าสินค้าพลังงานทางเลือกได้ 150 บาท ทันทีที่สั่งซื้อสินค้าของกรีนพาวเวอร์ภายในวันที่ไปศึกษาดูงาน โดยสามารถโทรสอบถามรายละเอียด และจองวันไปศึกษาดูงานระบบการผลิตไฟฟ้าใช้เองจากกังหันลมและโซล่าเซลได้ที่ โทร. 089-025-9929 (ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.) ชำระเงินค่าจองวันไปศึกษาดูงานล่วงหน้าเข้าบัญชี คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 450-0-20017-7 แล้วโทรแจ้งที่ โทร. 089-025-9929 หรือ E-mail : sukpech@gmail.com

 

กรีนพาวเวอร์ 151/1 ม.5 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 
พิกัด GPS Latitude 9.580992 ํ N , Longitude 99.207598 ํ E
โทรศัพท์ 08-9025-9929 
E-mail : sukpech@gmail.com
 
Line ID : sukpech 

ชำระเงินค่าสินค้าเข้าบัญชี ( เนื่องจากสินค้ามีจำกัด ให้สอบถามสินค้าในสต็อคก่อนทำการโอนเงินทุกครั้ง)

 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อบัญชี คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 450-0-20017-7 
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีสุราษฎร์ธานี ชื่อบัญชี กรีนพาวเวอร์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 984-0-33443-3