กรีนพาวเวอร์ ขายโซล่าเซล กังหันลม ครบวงจร
 


หน้าแรกกรีนพาวเวอร์

สินค้าของกรีนพาวเวอร์

โซล่าเซล

Solar charger

แบตเตอรี่

เครื่องวัดความเร็วลม

กังหันลมผลิตไฟฟ้า

บทความพลังงานน่าสนใจ

ติดต่อกรีนพาวเวอร์

 
 
 

กรีนพาวเวอร์ : วิธีติดตั้งคอนโทรลชาร์จเพื่อใช้งานร่วมกับโซล่าเซล

คุณเองสามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลเพื่อใช้งานด้วยตัวของคุณเองได้ง่ายๆ โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน  ดังนี้

1 นำแผงโซล่าร์เซลไปติดตั้ง จะเป็นบนหลังคาหรือบนเสาตั้งพื้นก็ได้ โดยให้เลือกวางแผงโซล่าในตำแหน่งที่ได้รับแสงอาทิตย์ดีที่สุด โดยควรหันแผงไปทางทิศใต้ เอียงประมาณ 15 องศา แต่ถ้าเป็นแผงขนาดเล็ก หรือถ้าสะดวกอาจใช้วิธีตั้งให้แผงโซล่าเซล ให้สามารถปรับหันหน้าแผงเข้าหาพระอาทิตย์ได้ทั้งในตอนเช้าและในตอนบ่ายก็จะดีที่สุด โดยอาจไปปรับตอนเช้าครั้งหนึ่งและตอนบ่ายอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้แผงโซล่าเซลหันหน้ารับแสงได้เต็มที่ วิธีนี้เราจะได้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลดีกว่าการตั้งแผงโซล่าเซลแบบติดตรึงอยู่กับที่มาก

 

2 ต่อสายไฟจากแบตเตอร์รี่เข้าเครื่องควบคุมการชาร์จ โดยให้ต่อสายไฟจากขั้วบวก (+) ของแบตเตอรี่ ไปยังขั้วบวกของเครื่องชาร์ทประจุ และ ต่อสายไฟจากขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่ ไปยังขั้วลบของเครื่องชาร์ทประจุที่ตำแหน่งต่อไปแบตเตอรี่ (จะมีเครื่องหมาย แบตเตอรี่ ที่เครื่องชาร์จประจุ)

     
 

3 ต่อสายไฟจากแผงโซล่าเซลเข้าเครื่องควบคุมการชาร์จ  โดยให้ต่อสายไฟจากขั้วบวก (+) ของแผงโซล่าเซล ไปยังขั้วบวกของเครื่องชาร์ทประจุ และต่อสายไฟจากขั้วลบ (-) ของแผงโซล่าเซลไปยังขั้วลบของเครื่องชาร์ทประจุ ที่ตำแหน่งต่อไปแผงโซล่าเซล ์ (จะมีเครื่องหมาย แผงโซล่าเซล ที่เครื่องชาร์จประจุ)

  เมื่อต่ออุปกรณ์โซล่าเซลเสร็จสมบูรณ์ก็พร้อมใช้งานได้เลย ถ้าใช้ไฟฟ้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบ DC ก็นำอุปกรณ์มาเชื่อมต่อที่แบตเตอรี่ได้เลย หากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบ AC หรือไฟบ้าน ก็ให้นำอินเวอร์เตอร์หรือตัวแปลงไฟมาเชื่อมต่อที่แบตเตอรี่ก่อน ก็สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปได้ แต่ให้ระวัง ห้ามใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รวมแล้ว กินกระแสมากกว่าขนาดของ อินเวอร์เตอร์เด็ดขาด
ข้อควรระวังในการติดตั้งโซล่าเซล ต้องต่อคอนโทรลชาร์จเข้าแบตเตอรี่ก่อนต่อเข้าแผงโซล่าเซลก่อนเสมอ และหากต้องการถอด ต้องถอดแผงโซล่าเซลออกจากคอนโทรลชาร์จแล้วค่อยถอดแบตเตอรี่ออกทีหลัง ห้ามสลับกันเด็ดขาด เพราะจะทำให้มีไฟฟ้าค้างอยู่ในคอนโทรลชาร์จทำให้วงจรภายในเสียหายได้
 

หมายเหตุ

  • ควรเก็บเครื่องชาร์จประจุไว้ในที่ร่ม ป้องกันจากน้ำและความชื้น
  • เพื่อป้องกันการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เกินกว่าค่าที่กำหนด (Discharge) ระบบจะทำการเตือนเมื่อแรงดันของแบตเตอรี่ต่ำกว่า 11.5 โวลล์

คำแนะนำในการเลือกใช้โซล่าชาร์จเจอร์

  • ควรเลือกใช้โซล่าชาร์จเจอร์และแบตเตอรี่ให้มีขนาดถูกต้องและเหมาะสมกับขนาดของแผงโซล่าเซล โดยใช้สูตรง่ายๆ คือ ขนาดของโซล่าชาร์จเจอร์ทุก 10 แอมป์ เท่ากับรองรับแผงโซล่าเซลได้ 120 วัตต์ โดยให้เลือกใช้แบตเตอรี่ชนิดดีพไซเคิลที่มีขนาดแอมป์สูงกว่าวัตต์ของโซล่าเซล
  • คอนโทลชาร์จไม่ได้ทำหน้าที่ ตัดการชาร์จ เมื่อแบตเตอรี่เติม ดังนั้นเมื่อปล่อยให้แบตเตอรี่เต็มนานๆ หรือ หลายๆ วัน อาจทำให้โซล่าชารจ์เจอร์เสียหายได้
  • ต้องใช้คอนโทรลชาร์จโซล่าเซลให้รองรับกับแรงดัน(โวลท์)ของระบบที่เลือกใช้ และไม่ควรเลือกขนาดของคอนโทรลชาร์จโซล่าเซลใหญ่เกินกว่าที่ระบบต้องการ

ดูสินค้าอื่นๆ

ลิขสิทธิ์ โดย www.greenpower.co.th
กรีนพาวเวอร์ จำหน่าย ออกแบบ ให้คำปรึกษา และติดตั้ง ระบบโซล่าเซล กังหันลมผลิตไฟฟ้า ครบวงจร
โทรศัพท์ 089-025-9929 , Line ID : sukpech