กรีนพาวเวอร์ ขายโซล่าเซล กังหันลม แบตเตอรี่ เครื่องแปลงไฟ และรับติดตั้งครบวงจร
ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์
 
 

กรีนพาวเวอร์ : วิธีติดตั้งคอนโทรลชาร์จเพื่อใช้งานร่วมกับโซล่าเซล

คุณเองสามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลเพื่อใช้งานด้วยตัวของคุณเองได้ง่ายๆ โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน  ดังนี้

วิธีติดตั้งโซล่าเซลเพื่อใช้งานระบบเก็บไฟไว้ในแบตเตอรี่

 

1 นำแผงโซล่าร์เซลไปติดตั้ง จะเป็นบนหลังคาหรือบนเสาก็ได้ โดยให้เลือกวางแผงโซล่าในตำแหน่งที่ได้รับแสงอาทิตย์ดีที่สุด โดยควรหันแผงไปทางทิศใต้ เอียงประมาณ 15 องศา แต่ถ้าเป็นแผงขนาดเล็ก หรือถ้าสะดวกอาจใช้วิธีตั้งให้แผงโซล่าเซล ให้สามารถปรับหันหน้าแผงเข้าหาพระอาทิตย์ได้ทั้งในตอนเช้าและในตอนบ่ายก็จะดีที่สุด โดยอาจไปปรับตอนเช้าครั้งหนึ่งและตอนบ่ายอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้แผงโซล่าเซลหันหน้ารับแสงได้เต็มที่ วิธีนี้เราจะได้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลดีกว่าการตั้งแผงโซล่าเซลแบบติดตรึงอยู่กับที่มาก

 

2 ต่อสายไฟจากแบตเตอร์รี่เข้าเครื่องควบคุมการชาร์จ โดยให้ต่อสายไฟจากขั้วบวก (+) ของแบตเตอรี่ ไปยังขั้วบวกของเครื่องชาร์ทประจุ และ ต่อสายไฟจากขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่ ไปยังขั้วลบของเครื่องชาร์ทประจุที่ตำแหน่งต่อไปแบตเตอรี่ (จะมีเครื่องหมาย แบตเตอรี่ ที่เครื่องชาร์จประจุ)

3 ต่อสายไฟจากแผงโซล่าเซลเข้าเครื่องควบคุมการชาร์จ  โดยให้ต่อสายไฟจากขั้วบวก (+) ของแผงโซล่าเซล ไปยังขั้วบวกของเครื่องชาร์ทประจุ และต่อสายไฟจากขั้วลบ (-) ของแผงโซล่าเซลไปยังขั้วลบของเครื่องชาร์ทประจุ ที่ตำแหน่งต่อไปแผงโซล่าเซล ์ (จะมีเครื่องหมาย แผงโซล่าเซล ที่เครื่องชาร์จประจุ)

 

เมื่อต่ออุปกรณ์โซล่าเซลเสร็จสมบูรณ์ก็พร้อมใช้งานได้เลย ถ้าใช้ไฟฟ้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบ DC ก็นำอุปกรณ์มาเชื่อมต่อที่แบตเตอรี่ได้เลย หากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบ AC หรือไฟบ้าน ก็ให้นำอินเวอร์เตอร์หรือตัวแปลงไฟมาเชื่อมต่อที่แบตเตอรี่ก่อน ก็สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปได้ แต่ให้ระวัง ห้ามใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รวมแล้วกินกระแสมากกว่าขนาดของ อินเวอร์เตอร์เด็ดขาด

ข้อควรระวังในการติดตั้งโซล่าเซล ต้องต่อคอนโทรลชาร์จเข้าแบตเตอรี่ก่อนต่อเข้าแผงโซล่าเซลก่อนเสมอ และหากต้องการถอด ต้องถอดแผงโซล่าเซลออกจากคอนโทรลชาร์จแล้วค่อยถอดแบตเตอรี่ออกทีหลัง ห้ามสลับกันเด็ดขาด เพราะจะทำให้มีไฟฟ้าค้างอยู่ในคอนโทรลชาร์จทำให้วงจรภายในเสียหายได้

หมายเหตุ

 • ควรเก็บเครื่องชาร์จประจุไว้ในที่ร่ม ป้องกันจากน้ำและความชื้น
 • เพื่อป้องกันการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เกินกว่าค่าที่กำหนด (Discharge) ระบบจะทำการเตือนเมื่อแรงดันของแบตเตอรี่ต่ำกว่า 11.5 โวลล์
 

กรีนพาวเวอร์ เปิดโอกาสให้คนที่สนใจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกทั้งจากโซล่าเซลและกังหันลม ไปศึกษา เรียนรู้ และทดลองติดตั้งใช้งานโซล่าเซลด้วยตนเอง เพื่อสัมผัสประสบการณ์จริง พร้อมทั้งศึกษาแนวคิด การต่อยอดใช้งาน ตลอดจนทิศทางในการพัฒนาธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลและกังหันลม

  โดยมีค่าธรรมเนียมเป็นบัตรเข้าศึกษาดูงาน คนละ 100 บาท (นักเรียนนักศึกษาลด 50% เหลือคนละ 50 บาท) โดยบัตรทุกๆ ใบ สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าสินค้าพลังงานทางเลือกได้ 150 บาท ทันทีที่สั่งซื้อสินค้าของกรีนพาวเวอร์ภายในวันที่ไปศึกษาดูงาน โดยสามารถโทรสอบถามรายละเอียด และจองวันไปศึกษาดูงานระบบการผลิตไฟฟ้าใช้เองจากกังหันลมและโซล่าเซลได้ที่ โทร. 089-025-9929 (ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)
     
 

โปรแกรมการเรียนรู้ การผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เองจากกังหันลมและโซล่าเซล โดยกรีนพาวเวอร์ ณ ศูนย์เรียนรู้และบ้านตัวอย่างผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เอง 100% จากกังหันลมและโซล่าเซล

 • เดินทางถึงออฟฟิศกรีนพาวเวอร์ ณ หาดสำเร็จ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
 • รับเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ฟรี สำหรับหมู่คณะที่นัดหมายล่วงหน้า)
 • ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ ทิศทางและนโยบายเรื่องพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
 • รับฟังความรู้เรื่อง การผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม
 • รับฟังความรู้เรื่อง การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซล
  • การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลระบบออนกริดเชื่อมต่อสายส่ง เพื่อฝากไฟและขายไฟให้รัฐ
  • การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลระบบออฟกริดเก็บไฟใส่แบตเตอรี่ เพื่อบริหารไฟแบบพึ่งพาตนเอง 100%
  • เรียนรู้หลักการคำนวณการติดตั้งโซล่าเซลเพื่อใช้งานจริง และคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุน
  • ฝึกปฏิบัติ การติดตั้งใช้งานโซล่าเซล

ค่าธรรมเนียมบัตรเข้าศึกษาดูงาน คนละ 100 บาท (นักเรียนนักศึกษาลด 50% เหลือคนละ 50 บาท) โดยบัตรเข้าศึกษาดูงานทุกๆ ใบ สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าสินค้าพลังงานทางเลือกได้ 150 บาท ทันทีที่สั่งซื้อสินค้าของกรีนพาวเวอร์ภายในวันที่ไปศึกษาดูงาน โดยสามารถโทรสอบถามรายละเอียด และจองวันไปศึกษาดูงานระบบการผลิตไฟฟ้าใช้เองจากกังหันลมและโซล่าเซลได้ที่ โทร. 089-025-9929 (ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.) ชำระเงินค่าจองวันไปศึกษาดูงานล่วงหน้าเข้าบัญชี คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 450-0-20017-7 แล้วโทรแจ้งที่ โทร. 089-025-9929 หรือ E-mail : sukpech@gmail.com

 

กรีนพาวเวอร์ 151/1 ม.5 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 
พิกัด GPS Latitude 9.580992 ํ N , Longitude 99.207598 ํ E
โทรศัพท์ 08-9025-9929 
E-mail : sukpech@gmail.com
 
Line ID : sukpech 

ชำระเงินค่าสินค้าเข้าบัญชี ( เนื่องจากสินค้ามีจำกัด ให้สอบถามสินค้าในสต็อคก่อนทำการโอนเงินทุกครั้ง)

 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อบัญชี คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 450-0-20017-7 
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีสุราษฎร์ธานี ชื่อบัญชี กรีนพาวเวอร์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 984-0-33443-3