กรีนพาวเวอร์ ขายโซล่าเซล กังหันลม ครบวงจร
 


หน้าแรกกรีนพาวเวอร์

สินค้าของกรีนพาวเวอร์

โซล่าเซล

Solar charger

แบตเตอรี่

เครื่องวัดความเร็วลม

กังหันลมผลิตไฟฟ้า

ชุดไฟถนนโซล่าเซล

เครื่องแปลงไฟ

บทความพลังงานน่าสนใจ

ติดต่อกรีนพาวเวอร์


 
 
  กรีนพาวเวอร์ เปิดโอกาสให้คนที่สนใจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกทั้งจากโซล่าเซลและกังหันลม ไปศึกษา เรียนรู้ และทดลองติดตั้งใช้งานโซล่าเซลด้วยตนเอง เพื่อสัมผัสประสบการณ์จริง พร้อมทั้งศึกษาแนวคิด การต่อยอดใช้งาน ตลอดจนทิศทางในการพัฒนาธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลและกังหันลม
  โดยมีค่าธรรมเนียมเป็นบัตรเข้าศึกษาดูงาน คนละ 500 บาท (นักเรียนนักศึกษาลด 50% เหลือคนละ 250 บาท) โดยบัตรทุกๆ ใบ สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าสินค้าพลังงานทางเลือกได้ 500 บาท ทันทีที่สั่งซื้อสินค้าของกรีนพาวเวอร์ภายในวันที่ไปศึกษาดูงาน โดยสามารถโทรสอบถามรายละเอียด และจองวันไปศึกษาดูงานระบบการผลิตไฟฟ้าใช้เองจากกังหันลมและโซล่าเซลได้ที่ โทร. 089-025-9929 (ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)
     
 

โปรแกรมการเรียนรู้ การผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เองจากกังหันลมและโซล่าเซล โดยกรีนพาวเวอร์ ณ ศูนย์เรียนรู้และบ้านตัวอย่างผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เอง 100% จากกังหันลมและโซล่าเซล

 • เดินทางถึงออฟฟิศกรีนพาวเวอร์ ณ หาดสำเร็จ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
 • รับเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ฟรี สำหรับหมู่คณะที่นัดหมายล่วงหน้า)
 • ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ ทิศทางและนโยบายเรื่องพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
 • รับฟังความรู้เรื่อง การผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม
 • รับฟังความรู้เรื่อง การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซล
  • การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลระบบออนกริดเชื่อมต่อสายส่ง เพื่อฝากไฟและขายไฟให้รัฐ
  • การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลระบบออฟกริดเก็บไฟใส่แบตเตอรี่ เพื่อบริหารไฟแบบพึ่งพาตนเอง 100%
  • เรียนรู้หลักการคำนวณการติดตั้งโซล่าเซลเพื่อใช้งานจริง และคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุน
  • ฝึกปฏิบัติ การติดตั้งใช้งานโซล่าเซล

ค่าธรรมเนียมบัตรเข้าศึกษาดูงาน คนละ 500 บาท (นักเรียนนักศึกษาลด 50% เหลือคนละ 250 บาท) โดยบัตรเข้าศึกษาดูงานทุกๆ ใบ สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าสินค้าพลังงานทางเลือกได้ 500 บาท ทันทีที่สั่งซื้อสินค้าของกรีนพาวเวอร์ภายในวันที่ไปศึกษาดูงาน โดยสามารถโทรสอบถามรายละเอียด และจองวันไปศึกษาดูงานระบบการผลิตไฟฟ้าใช้เอง จากกังหันลมและโซล่าเซลได้ที่ โทร. 089-025-9929 (ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.) ชำระเงินค่าจองวันไปศึกษาดูงานล่วงหน้า เข้าบัญชี คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 450-0-20017-7 แล้วโทรแจ้งที่ โทร. 089-025-9929 หรือ E-mail : sukpech@gmail.com

 

ชุดโซล่าเซลสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน (คนทั่วไปนิยมใช้/ขายดี)

ดูสินค้าอื่นๆ

ลิขสิทธิ์ โดย www.greenpower.co.th
กรีนพาวเวอร์ จำหน่าย ออกแบบ ให้คำปรึกษา และติดตั้ง ระบบโซล่าเซล กังหันลมผลิตไฟฟ้า ครบวงจร
โทรศัพท์ 089-025-9929 , Line ID : sukpech